VirtuAir

FAQ

plus

1. Czym jest platforma zawodoznawcza?

To bezpłatna strona internetowa zawierająca kompleksowe informacje dotyczące ścieżki kariery w branży lotniczej. Zawiera opis 68 zawodów lotniskowych. Powstała w ramach w projektu “VirtuAir Reality - projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości lotniska” korzystającego z dofinansowania o wartości 176 182,67 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

plus

2. Dlaczego powstała platforma dotycząca zawodów lotniczych?

Platforma zawodoznawcza dotycząca zawodów lotniskowych powstała, ze względu na duże zainteresowanie młodych ludzi branżą lotniczą, przy jednoczesnym braku ujednoliconych informacji w tym zakresie.

plus

3. Czy można wykorzystać materiały zawarte na stronie podczas prowadzenia lekcji w szkole?

Tak, dostępne materiały mogą zostać wykorzystane w szkołach podczas prowadzenia lekcji. Ponadto w zakładce Dla nauczycieli znajdują się już gotowe scenariusze do przeprowadzenia zajęć.

plus

4. Czy poza wymienionymi zawodami są też inne, których przedstawiciele wykonują swoją pracę na lotnisku?

Tak, lotnisko jest miejscem pracy bardzo wielu osób. Zawody opisane na platformie są bezpośrednio związane z lotnictwem. Jednak branża lotnicza nie mogłaby istnieć bez osób zatrudnionych w finansach, kadrach (HR), marketingu, dziale prawnym oraz IT. Planowany jest dalszy rozwój platformy i sukcesywne udostępnianie kolejnych zawodów.

plus

5. Dlaczego przy opisie zawodu pokazana jest postać pingwina? Co on symbolizuje?

Pingwin Leonardo to logo Centrum Edukacji Lotniczej, jednego ze współautorów platformy zawodoznawczej.

plus

6. Czy można zwiedzać lotniska?

Możliwość zwiedzania lotniska, zależy od konkretnej jednostki. Należy kontaktować się bezpośrednio z interesującym nas miejscem.

plus

7. W jaki sposób można się z Nami skontaktować?

Zapraszamy do zakładki Kontakt.

plus

8. Czy są ograniczenia lub wskazania wiekowe podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy?

Istnieją ograniczenia wiekowe między innymi w przypadku niektórych zawodów w kontroli ruchu lotniczego i pilotowaniu samolotu. Ale istnieją sposoby na zaangażowanie się w branżę na inne sposoby. Na przykład niektórzy emerytowani piloci zostają instruktorami lotów pod pewnymi warunkami.

plus

9. Czy są ograniczenia lub wskazania zdrowotne podczas rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy?

Praca na każdym stanowisku wymaga od kandydata badań lekarskich. Ich zakres zależy od stanowiska na które się ubiegamy.

plus

10. Do kogo skierowana jest platforma zawodoznawcza?

Platforma skierowana jest głównie do uczniów stających przed wyborem swojej ścieżki edukacji oraz zawodowej, studentów, nauczycieli, rodziców a także wszystkich pasjonatów lotnictwa, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy.

plus

11. Czy wszyscy pracownicy lotniska przechodzą takie same szkolenia?

W zależności od danego stanowiska oraz działu pracownicy przechodzą różne szkolenia. Są jednak szkolenia wspólne dla wszystkich osób pracujących na lotnisku bez względu na charakter wykonywanej pracy. Przykładem jest szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego.

plus

12. Czy jest możliwość odbycia stażu/praktyk na lotnisku?

Każde lotnisko prowadzi własną politykę dotyczącą organizacji stażu lub praktyk. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z interesującym nas lotnisko, w którym chcemy odbyć praktykę.

plus

13. Czy są organizowane lotniskowe targi zawodoznawcze z zakresu zawodów lotniczych?

Centrum Edukacji Lotniczej organizuje co roku lotnicze targi zawodoznawcze, które transmitowane są online. Dzięki wielu rozmowom z przedstawicielami poszczególnych zawodów odbiorcy, mają szanse poznać ich codzienne obowiązki.

plus

14. Jak mogę zwiększyć swoje szanse na rozpoczęcie kariery w lotnictwie?

Bardzo duże znaczenie ma zainteresowanie danym tematem oraz chęć zdobywania nowej wiedzy. Jedną z możliwości sprawdzenia swoich możliwości w branży lotniczej jest udział w praktykach organizowanych przez wybrane lotnisko. W ramach naszej platformy, w zakładce (…) użytkownicy znajdą zbiór ośrodków edukacji nieformalnej, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

plus

15. Czy znajomość języków obcych jest wymagana w lotnictwie?

1 stycznia 2008 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ustaliła, że językiem urzędowym lotnictwa cywilnego będzie angielski. Wszyscy piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz członkowie załóg lotniczych międzynarodowych linii lotniczych powinni biegle posługiwać się językiem angielskim. W przypadku pozostałych zawodów

Do góry

powrót na góre storny