VirtuAir

Platforma powstała w ramach realizacji projekt “VirtuAir Reality - projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości lotniska”, którzy korzysta z dofinansowania o wartości 176 182,67 € otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

O projekcie

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego w branży lotniczej poprzez przygotowanie, ewaluację i wdrożenie innowacyjnych zajęć zawodoznawczych dla uczniów i studentów z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, platformy zawodoznawczej dla wszystkich zainteresowanych, materiałów dla nauczycieli i doradców oraz przeprowadzenie konferencji dla ostatnich.

Projekt jest realizowany wspólnie przez następujących partnerów

Fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości (IREP) powstała w roku 2013. W ramach swoich działań pomaga w rozwoju edukacji i przedsiębiorczości w Polsce koncentrując się przede wszystkim na wsparciu żłobków i przedszkoli oraz samorządów w tworzeniu przyjaznych placówek dla dzieci w wieku 0-7 lat.
Centrum Edukacji Lotniczej (CEL), stanowiące jednostkę organizacyjną Kraków Airport, to unikatowy ośrodek popularyzowania i rozpowszechniania wiedzy z zakresu lotnictwa cywilnego. Prowadzi zajęcia dla osób w każdym wieku w różnej tematyce okołolotniskowej i podróżniczej.
ISAVIA jest operatorem i dostawcą usług w zakresie portów lotniczych i nawigacji lotniczej Islandii. Firma obsługuje wszystkie publiczne lotniska i służby żeglugi powietrznej na terenie kraju. Isavia ma wdrożone obszerne i ambitne programy szkoleniowe.
Simpro to spin out firmy Nano Games, produkujący profesjonalne symulatory szkoleniowe w technologii VR, które umożliwiają szkolenie personelu w zakresie procedur i zagrożeń bezpieczeństwa, dedykowanych m.in. branży lotniczej oraz operatorom infrastruktury krytycznej.

Do góry

powrót na góre storny